Avís
Legal

Avís Legal i Política de Privacitat

Identificació

El titular del lloc web que està visitant es BRUC SALUT, S.C.P (en endavant també el titular), amb CIF J-66081258 i domicili al c /Bruc, 19, 2-2, 08010, Barcelona, e-mail brucsalut@brucsalut.com que és propietari dels noms de domini i pàgines d’Internet a les quals s’accedeix des del domini www.brucsalut.com

El titular posa a disposició dels usuaris el present AVÍS LEGAL i dóna compliment a les disposicions la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Propietat Intel·lectual

El contingut d’aquest lloc web està subjecte al que disposa la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.

El contingut d’aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d’ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular el BRUC SALUT, SCP.

El contingut d’aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia del titular.

L’ús indegut del contingut d’aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.

Condicions general d’ús

L’usuari del lloc web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el moment que l’usuari accedeixi a la pàgina web.

Aquest lloc web pot ser visitat lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb finalitat o efectes il·lícits, prohibits.

Limitació de la responsabilitat

El titular no es responsable de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés l’usuari a través d’aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat ni idoneïtat.

El titular no es responsable de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l’ús o el contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. la decisió d’utilitzar un enllaç és responsabilitat de l’usuari.

En cap cas, la informació directament o indirecta accessible a través d’aquesta pàgina no pot ser considerada un consell facultatiu i BRUC SALUT, SCP declina tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirecta relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme l’usuari del lloc web en funció de la interpretació d’aquestes informacions.

El titular no es responsable dels errors o inexactituds de la informació d’aquest lloc web ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

No es responsable dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

No es responsable del resultat obtingut mitjançant l’ús dels possibles enllaços.

El titular pot modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web sense prèvia notificació. També es reserva el dret de modificar sense previ avís el contingut d’aquest Avís Legal; es recomanable visitar-lo de forma periòdica.

Tractament de dades de caràcter personal

En el supòsit de que el lloc web permeti facilitar les seves dades personals en els formularis de contacte, e-mails, etc, l’usuari autoritza expressament a BRUC SALUT, SCP, a tractar les seves dades personals amb la finalitat d’atendre les peticions formulades i per informar a l’interessat, per mitjans electrònics o altres sobre assumptes i serveis del seu interès.

Les dades es conservaran mentre duri la finalitat per la que son tractades i en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi. Les seves dades personals no seran cedides a tercers, ni està prevista la transferència internacional de dades. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: BRUC SALUT, S.C.P, CIF J-66081258 amb domicili al c /Bruc, 19, 2-2, 08010, Barcelona o per e-mail a brucsalut@brucsalut.com. També pot exercir els seus drets davant la Agència Espanyola de Protecció de dades.

DPD: Mediconsulting SAU, Servei de Protecció de Dades, Passeig de la Bonanova 47, 5ª planta, 08017 Barcelona, Tel. 93 567 88 78. Llei aplicable i jurisdicció Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Et podem ajudar?

El teu benestar i el de la teva família en bones mans.